ALEKSANDER KALAIDA

188 cm  C92|w75|h82  45sz
ukrainian
Hair: brown   eyes: blue