SOFIA KHALETSKA

175 cm  B84|w64|h91  39sz
UKRAINian
Hair: BLOND  eyes: BROWN