Taisa Hnidets

170 cm  B75|w57|h84  38sz
UkrainIAN
Hair: red   eyes: blue